Μεταλλικά Κουτιά

Μεταλλικό στρογγυλό κουτί κατάλληλο για τσάι
Δ 6,6 x 12,5
Μεταλλικό κουτί ορθογώνιο
6,2 x 4,1 x 7,6
Μεταλλικό κουτό τετράγωνο
4,3 x 4,3 x 4,0
Μεταλλικό κουτί στρογγυλό κατάλληλο για τσαι
Δ 6,6 x 12,5
Μεταλλικό κουτί ορθογώνιο
13,2 x 6,7 x 8,7
Μεταλλικό κουτί στρογγυλό κατάλληλο για τσαι
Δ 6,6 x 12,5
Μεταλλικό κουτί τετράγωνο
25g
Μεταλλικό κουτί μπλέ
25g
4,4 x 4,4 x 6,0
Σετ τετραπλό ψηλο με καπάκι σε κάθε χώρισμα
Δ 5,9 x 19,7
Μύλος με καπάκι